Wzór wezwania do zapłaty zachowku – adwokat Wrocław

Wzór wezwania do zapłaty zachowku

W tym artykule przedstawiam wzór wezwania do zapłaty zachowku. Wezwanie do polubownego rozliczenia się ze spadkobiercą z tytułu należnego mu zachowku, jest pierwszym i bardzo istotnym etapem dochodzenia należności z tytułu zachowku.

Jeśli jeszcze nie wiesz czym dokładnie jest zachowek i w jakiej kwocie jest należny, koniecznie sprawdź artykuł na moim blogu: Czym jest zachowek?

3 powody, dlaczego warto wysłać wezwanie

Każdą sprawę sądową o zachowek poprzedzam wysłaniem pisma wzywającego zobowiązanego do zapłaty zachowku. Dlaczego od razu nie kieruję sprawy do sądu? W praktyce istnieje kilka przyczyn, dla których warto wcześniej wysłać wezwanie, a poniżej wyjaśnię 3 z nich.

1) pierwszy powód:

Po pierwsze, zgodnie z przepisami, osoba składająca pozew do sądu, musi wykazać, czy podjęła próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W przypadku, gdy nie starała się polubownie wyjaśnić sprawy, musi podać w pozwie przyczynę takiego zaniechania.

Z tym wiążą się również inne konsekwencje. Gdyby pozwany uznał w całości roszczenie uprawnionego do zachowku, po doręczeniu mu pozwu, wówczas pomimo wygrania sprawy, to powód będzie obciążony kosztami postępowania sądowego, jeśli wcześniej nie wezwał zobowiązanego do zapłaty zachowku.

2) drugi powód:

Ponadto, takie pismo może faktycznie skłonić dłużnika do podjęcia rozmów ugodowych. Sprawa o zachowek nie będzie wówczas musiała skończyć się w sądzie.

To pozwoli zaoszczędzić obu stronom wielu miesięcy batalii sądowej, niepewności, a przede wszystkim środków pieniężnych, które wiążą się z kosztami postępowania sądowego.

3) trzeci powód

Po trzecie, od dnia wezwania do zapłaty następuje wymagalność roszczenia i rozpoczynamy liczyć odsetki za opóźnienie w płatności. Sprawa sądowa o zachowek może trwać kilka lub kilkanaście miesięcy, a w najgorszym wypadku kilka lat.

Kiedy sprawa zostanie zakończona, poza kwotą zachowku, sąd przyzna również odsetki należne od kwoty zachowku zasądzonej w wyroku. Takie odsetki najczęściej będą liczone od terminu do zapłaty, wskazanego w wezwaniu do zapłaty zachowku.

Ważne zatem jest wskazanie w wezwaniu daty, do której oczekujesz zapłaty zachowku. W końcowym rozliczeniu odsetki mogą stanowić dodatkową, znaczną sumę do zapłaty.

Wzór wezwania do zapłaty zachowku

Poniże znajdziesz przykładowe wezwania do zapłaty zachowku, którym możesz się posłużyć dochodząc zachowku. Pamiętaj, że jest to jedynie wzór, który może wymagać dostosowania do okoliczności danej sprawy.

WEZWANIE DO ZAPŁATY ZACHOWKU


Ja niżej podpisana Jadwiga Nowak, wzywam Pana do dobrowolnej zapłaty na moją rzecz kwoty 100 000 zł (sto tysięcy złotych), tytułem zachowku po mojej zmarłej matce Elwirze Niesprawiedliwej.

Powyższa należność powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni, od dnia otrzymania niniejszego pisma, na mój rachunek bankowy o numerze: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 03.03.2023 r. w sprawie pod sygnaturą akt: I Ns 0/0, odziedziczył Pan w całości spadek po Elwirze Niesprawiedliwej, na podstawie sporządzonego przez nią testamentu.

Elwira Niesprawiedliwa pozostawiła po sobie dwoje spadkobierców ustawowych, tj. Jadwigę Nowak (mnie) oraz Zdzisława Nowak (mojego brata).

Zgodnie z art. 991 kodeksu postępowania cywilnego, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się połowa wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym.

Gdyby Elwira Nowak nie sporządziła testamentu, dziedziczyłabym spadek po niej w udziale 1/2. Należny mi zachowek to połowa wartości mojego udziału w spadku, czyli 1/4.

Według mojej wiedzy, Elwira Niesprawiedliwa pozostawiła po sobie oszczędności na rachunku bankowym w kwocie 400 000 zł. Przysługujący mi zachowek wynosi zatem 100 000 zł (tj. 400 000 x 1/4).

Niniejsze pismo stanowi próbę pozasądowego rozwiązania sprawy o zachowek. Jednakże, w przypadku braku reakcji z Pana strony, będę zmuszona do podjęcia odpowiednich kroków prawnych na drodze procesu sądowego, co będzie wiązało się po Pana stronie ze znacznymi kosztami postępowania. Dodatkowo, naliczone zostaną Panu odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności.
                                                                                                                                  
   (Czytelny podpis)

Zobacz również:

Usługi Kancelarii – Adwokat Wrocław (kliknij, żeby przejść):

Karolina Łabędzka - adwokat | mediator

Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 784 639 300
biuro@adwokat-labedzka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O autorze

Nazywam się Karolina Łabędzka. Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Moje działania cechuje profesjonalizm, rzetelność oraz kompleksowość. Dokładnie wsłuchuję się w potrzeby Klientów, dzięki czemu dobieram dla nich optymalne rozwiązania prawne. Każdą sprawę analizuje z różnych stron, aby finał sprawy był możliwie najkorzystniejszy.

Przeczytaj także