Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria specjalizuje się od lat w prawnej obsłudze przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i tych działających w ramach spółek. Nasze usługi dla przedsiębiorców cechuje rzetelność, elastyczność oraz terminowość. W ramach pomocy prawnej dla przedsiębiorców Kancelaria oferuje następujące usługi:

Pod tym pojęciem kryje się zajmowanie się wszelkimi kwestiami prawnymi, które mogą pojawić się w toku prowadzenia biznesu. Współpraca Kancelarii z Klientami w tym zakresie jest kompleksowa i długoterminowa. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie poznać firmę, jej procedury oraz zidentyfikować ewentualne problemy prawne. W naszych działaniach stawiamy na prewencję – nie tylko rozwiązujemy problemy prawne, ale przede wszystkim pilnujemy, aby w ogóle się nie pojawiły. W zakres obsługi prawnej firmy wchodzą m.in. następujące usługi:

 • sporządzanie, analiza i opiniowanie wszelkich umów zawieranych przez firmę,
 • reprezentacja przedsiębiorcy we wszelkich negocjacjach, sporach (zarówno sądowych, jak i przedsądowych), postępowaniach egzekucyjnych i administracyjnych,
 • windykacja należności,
 • doraźne porady prawne,
 • tworzenie pism,
 • rejestrowanie zmian w KRS,
 • zmiany w zakresie umów, statutów i regulaminów,
 • doradztwo w zakresie zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Reprezentujemy Klientów we wszelkich kontaktach z kontrahentami. W przypadku wystąpienia konfliktu, w pierwszej kolejności zawsze dążymy do polubownego załatwienia sporu. Takie rozwiązanie zmniejsza koszty i pozwala zaoszczędzić czas. Jeżeli nie jest to możliwe, wstępujemy na drogę sądową, dbając o interesy Klienta w każdej instancji (również przed Sądem Najwyższym). Zajmujemy się również kwestiami związanymi z egzekucją. W zakresie sporów gospodarczych prowadzimy m.in. następujące rodzaje spraw:

 • o zapłatę,
 • związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,
 • odszkodowawcze.

W zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji spółek – nie tylko dbamy o wszelkie kwestie formalne, przygotowując odpowiednie dokumenty, które kierujemy następnie do sądu lub innych instytucji. Przede wszystkim jednak doradzamy Klientom, aby podjęli najkorzystniejsze kroki prawne. Analizujemy sytuację Klienta z różnych perspektyw, aby wybrane rozwiązanie prawne odpowiadało jego potrzebom. Kompleksowo zakładamy i przekształcamy spółki, aby po stronie Klienta zostało minimum formalności. Zajmujemy się również wsparciem prawnym przy likwidacji spółek.

Obsługa prawna firmy

Pod tym pojęciem kryje się zajmowanie się wszelkimi kwestiami prawnymi, które mogą pojawić się w toku prowadzenia biznesu. Współpraca Kancelarii z Klientami w tym zakresie jest kompleksowa i długoterminowa. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie poznać firmę, jej procedury oraz zidentyfikować ewentualne problemy prawne. W naszych działaniach stawiamy na prewencję – nie tylko rozwiązujemy problemy prawne, ale przede wszystkim pilnujemy, aby w ogóle się nie pojawiły. W zakres obsługi prawnej firmy wchodzą m.in. następujące usługi:

 • sporządzanie, analiza i opiniowanie wszelkich umów zawieranych przez firmę,
 • reprezentacja przedsiębiorcy we wszelkich negocjacjach, sporach (zarówno sądowych, jak i przedsądowych), postępowaniach egzekucyjnych i administracyjnych,
 • windykacja należności,
 • doraźne porady prawne,
 • tworzenie pism,
 • rejestrowanie zmian w KRS,
 • zmiany w zakresie umów, statutów i regulaminów,
 • doradztwo w zakresie zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Spory gospodarcze

Reprezentujemy Klientów we wszelkich kontaktach z kontrahentami. W przypadku wystąpienia konfliktu, w pierwszej kolejności zawsze dążymy do polubownego załatwienia sporu. Takie rozwiązanie zmniejsza koszty i pozwala zaoszczędzić czas. Jeżeli nie jest to możliwe, wstępujemy na drogę sądową, dbając o interesy Klienta w każdej instancji (również przed Sądem Najwyższym). Zajmujemy się również kwestiami związanymi z egzekucją. W zakresie sporów gospodarczych prowadzimy m.in. następujące rodzaje spraw:

 • o zapłatę,
 • związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,
 • odszkodowawcze.

Zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek

W zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji spółek – nie tylko dbamy o wszelkie kwestie formalne, przygotowując odpowiednie dokumenty, które kierujemy następnie do sądu lub innych instytucji. Przede wszystkim jednak doradzamy Klientom, aby podjęli najkorzystniejsze kroki prawne. Analizujemy sytuację Klienta z różnych perspektyw, aby wybrane rozwiązanie prawne odpowiadało jego potrzebom. Kompleksowo zakładamy i przekształcamy spółki, aby po stronie Klienta zostało minimum formalności. Zajmujemy się również wsparciem prawnym przy likwidacji spółek.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat
odpowiedzialności członków zarządu?

Zajrzyj na mój blog Prezes Okiem Prawnika. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakie konsekwencje może dla nich nieść przyjęcie funkcji członka zarządu i z jaką odpowiedzialnością to może w przyszłości się wiązać, dlatego na moim blogu znajdziesz serię przydatnych wpisów na temat odpowiedzialności członków zarządu.