Mediacje

Koszt postępowania mediacyjnego*
(* podane koszty są szacunkowe i nie stanowią oferty w rozumieniu KC, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy )

Cennik mediacji pozasądowych*

(na podstawie umowy z mediatorem)
 • od 150 zł - opłata wstępna (za konsultację do 0,5 h dotyczącą wyjaśnienia zasad i przebiegu mediacji, czynności administracyjne, w tym zaproszenie na mediację drugiej strony) oraz opłata za spisanie porozumienia stron w formie ugody mediacyjnej
 • 400 zł - za spotkanie mediacyjne 1 - 1,5 h w sprawach niemajątkowych
 • 2 % (nie mniej niż 300 zł za spotkanie mediacyjne 1 - 1,5 h) od wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych

Cennik mediacji sądowych*

(na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji)
 • do 100 zł - koszty administracyjne (do 70 zł koszt wynajmu pomieszczenia, do 30 zł koszty korespondencji)
 • maksymalnie 450 zł za wszystkie spotkania mediacyjne (w tym 150 zł pierwsze spotkanie, po 100 zł kolejne spotkania) w sprawach niemajątkowych
 • 1 % (nie mniej niż 150 zł, nie więcej niż 2000 zł) od wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych

Jak rozpocząć postępowanie mediacyjne?

Sposób zapoczątkowania postępowania mediacyjnego zależy od etapu, na którym znajdują się zwaśnione strony:

 • w trakcie postępowania sądowego – to sąd, za zgodą stron, skieruje sprawę do mediacji i prześle mediatorowi potrzebne informacje. Wówczas po prostu musicie oczekiwać na kontakt ze strony mediatora.
 • na etapie przedsądowym/pozasądowym – mediacje rozpoczynają się od złożenia przez jedną ze stron wniosku do mediatora o przeprowadzenie mediacji (wzór wniosku znajdziesz poniżej)
 
Jeśli masz pytania dotyczące prowadzenia postępowania mediacyjnego, skontaktuj się ze mną. Możesz skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na dole strony.

Zasady postępowania mediacyjnego

Moje doświadczenie

Od lat, jako adwokat, reprezentuję Klientów w sądowych i pozasądowych mediacjach dotyczących różnych konfliktów prawnych. W swojej praktyce prawniczej dostrzegłam, że mediacje w wielu przypadkach stanowią skuteczną alternatywę (wobec sądowej) rozwiązywania konfliktów pomiędzy stronami. Na mediacje nigdy nie jest za późno – postępowanie mediacyjne można przeprowadzić zamiast procesu sądowego, ale również kiedy sprawa znajdzie się już w sądzie.

Widząc, że wskutek zawartej ugody mediacyjnej strony nie tylko rozwiązywały swój spór, ale też powracały do prawidłowych relacji, sama zdecydowałam się zostać mediatorem. Obecnie łączę dwa zawody: adwokata i mediatora. Prowadzę kancelarię adwokacją i mediacyjną we Wrocławiu.

W ramach mojego doskonalenia zawodowego, ukończyłam:

 

 • studia podyplomowe na kierunku „Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie” na SWPS Uniwersytecie Humanistycznym we Wrocławiu;
 • specjalistyczne szkolenie w zakresie „Mediacji rodzinnych” na SWPS Uniwersytecie Humanistycznym w Sopocie;
 • szkolenie „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Mediatorów;
 • certyfikowany kurs w Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej  pod nazwą „Akademia Profesjonalnego Mediatora APM mediacje Sądowe i pozasądowe”; 
 • wiele innych szkoleń branżowych w zakresie mediacji;
 • otrzymałam rekomendacje jako certyfikowany mediator cywilny, pracowniczy i gospodarczy Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia. 

 

Moją rolą, jako mediatora, jest nadzorowanie procesu komunikacji pomiędzy stronami konfliktu i wspomaganie ich w dochodzeniu do porozumienia. Nie pełnię funkcji sędziego, ani arbitra – nie narzucam stronom rozwiązania. Porozumienie mediacyjne skupia się na interesach stron i jest  efektem współpracy uczestników mediacji, osiągniętej w mojej obecności i przy mojej pomocy.

Mediacje zawsze rozpoczynam od przedstawienia stronom zasad mediacji, przebiegu postępowania mediacyjnego oraz wyjaśnienia mojej roli, jako mediatora, w tym postępowaniu.

Mediacje z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Płynie z nich bowiem wiele korzyści w porównaniu do klasycznych spraw sądowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób prowadzę mediacje oraz jak mogą pomóc rozwiązać Twój problem prawny, zapraszamy do kontaktu, za pośrednictwem formularza znajdującego się na dole strony.

Karolina Łabędzka
Mediator Wrocław

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Wrocław

rzetelność

Kancelaria Adwokacka Wrocław

zaufanie

Kancelaria Adwokacka Wrocław

profesjonalizm

Adwokat Karolina Łabędzka Kancelaria Adwokacka | NIP: 7511734250 | Polityka Prywatności | Stworzone przez Marketing Prawników