Wydziedziczenie a zachowek – adwokat Wrocław

Wydziedziczenie a zachowek - adwokat Wrocław, prawnik Wrocław

Jeżeli poszukujesz informacji na temat wydziedziczenia, musisz wiedzieć, że to pojęcie należy łączyć z instytucją zachowku. O tym, czym jest zachowek pisałam w tym artykule. Wydziedziczenie oznacza nie tylko pozbawienie spadkobiercy prawa do dziedziczenia, ale również prawa do zachowku.

Tutaj opisałam:

Sposób wydziedziczenia

Spadkodawca może pozbawić swoich spadkobierców – a dokładnie zstępnych, małżonka i rodziców – prawa do należnego im zachowku. Przepisy określają tę czynność jako wydziedziczenie.

Pozbawienie prawa do zachowku nie następuje w sposób dorozumiany. Aby było ono skuteczne, spadkodawca musi uczynić taki zapis w testamencie.

Testament musi wskazywać, kogo spadkodawca chce wydziedziczyć, a także określić, dlaczego podjął taką decyzję. Przyczyny wydziedziczenia nie mogą być jednak dowolne, o czym piszę poniżej.

Testament może ograniczać się wyłącznie do wydziedziczenia.

Jakie mogą być przyczyny wydziedziczenia?

Pozbawienie prawa do zachowku może nastąpić w ściśle określonych przypadkach. Wystąpienie innej okoliczności niż wymieniona poniżej, nawet jeżeli można by ją uznać jako negatywną, nie będzie uzasadniała wydziedziczenia.

Podstawy wydziedziczenia.

Spadkodawca może wydziedziczyć swojego spadkobiercę na podstawie jednej z opisanych przyczyn, wynikających z zachowania spadkobiercy, który:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (np. uzależnienia od używek, zaniedbywanie własnej rodziny i obciążenie tym obowiązkiem spadkodawcy, prowadzenie działalności przestępczej, naganny styl życia);
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci (wystarczy, że spadkobierca popełnił przestępstwo, ale nie jest konieczne, by został za niego skazany wyrokiem sądu karnego)’
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (np. unikanie obowiązku alimentacyjnego, odmawianie pomocy schorowanemu rodzicowi).

Warto pamiętać...

Jeżeli okazałoby się, że któraś z wymienionych wyżej przyczyn wystąpiła, ale spadkodawca nie wskazał jej w testamencie, nie dojdzie do skutecznego wydziedziczenia.

Spadkobierca może być skutecznie pozbawiony prawa do zachowku, jeżeli ziści się choć jedna z wyżej wymienionych przesłanek. Musi być ona jednak wskazana przez spadkodawcę w testamencie jako przyczyna wydziedziczenia. Ponadto, konieczne aby była ona realna.

Wszystkie wskazane przyczyny mają charakter zachować zawinionych. Jeżeli wynikają one z okoliczności, na które spadkobierca nie miał rzeczywistego wpływu, nie będą uznane za skuteczne.

Spadkobierca może podjąć próby kwestionowania wydziedziczenia, jeżeli jego zdaniem żadna z przyczyn wymieniony w testamencie nie wystąpiła. Może wskazywać również inne okoliczności, które czynią wydziedziczenie bezskutecznym. Zobacz jak podważyć wydziedziczenie.

Istnienie podstawy wydziedziczenia musi w postępowaniu sądowym udowodnić spadkobierca (lub obdarowany) przez spadkodawcę jego majątkiem.

Jakie są skutki wydziedziczenia?

Skutkiem wydziedziczenia jest pozbawienie spadkobiercy prawa do zachowku.

Spadkodawca nie może zrzec się prawa do wydziedziczenia – takie oświadczenie lub umowa będą nieważne.

Jeżeli spadkodawca uczynił już testament z wydziedziczeniem, może w każdym czasie odwołać swoje oświadczenie o wydziedziczeniu.

Co ze zstępnymi (dziećmi) wydziedziczonego?

Wydziedziczenie spadkobiercy w testamencie nie powoduje automatycznie pozbawienia prawa do spadku jego dzieci ani wnuków. Tym bardziej nie powoduje pozbawienia ich prawa do zachowku.

Okoliczności uzasadniające wydziedziczenie, które zostały wymienione w testamencie, dotyczą konkretnej osoby i nie rozciągają się na krewnych tej osoby.

W przypadku wydziedziczenia spadkobiercy ustawowego, prawo do zachowku przechodzi na jego dzieci (lub dalszych zstępnych), o ile oni również nie zostali przez spadkodawcę wydziedziczenia w testamencie.

Trzeba pamiętać, że spadkodawca może wydziedziczyć każdą z osób potencjalnie uprawnionych do zachowku (np. wnuka, gdy jego rodzic żyje), nawet jeżeli w chwili sporządzenia testamentu nie byłby jeszcze powołany do spadku na podstawie ustawy.

Oznacza to, że samo wydziedziczenie spadkobiercy nie pozbawia prawa do zachowku jego potomków. Mają oni prawo do zachowku w miejsce wydziedziczonego, chociaż on jeszcze żyje, a oni po nim jeszcze nie dziedziczą.

Zobacz również:

Usługi Kancelarii – Adwokat Wrocław (kliknij, żeby przejść):

Karolina Łabędzka - adwokat | mediator

Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 784 639 300
biuro@adwokat-labedzka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O autorze

Nazywam się Karolina Łabędzka. Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Moje działania cechuje profesjonalizm, rzetelność oraz kompleksowość. Dokładnie wsłuchuję się w potrzeby Klientów, dzięki czemu dobieram dla nich optymalne rozwiązania prawne. Każdą sprawę analizuje z różnych stron, aby finał sprawy był możliwie najkorzystniejszy.

Przeczytaj także