Odrzucenie spadku po terminie – adwokat Wrocław

Odrzucenie spadku po terminie

Skoro trafiłeś na moją stronę, zapewne zastanawiasz się, czy możliwe jest jest odrzucenie spadku po terminie.

Zanim odpowiem na to pytanie, zachęcam Cię do zapoznania się z informacjami na temat terminu na przyjęcie bądź odrzucenie spadku.

Jaki jest termin na odrzucenie spadku?

Termin na podjęcie decyzji o dziedziczeniu spadku, wynosi 6 miesięcy od dnia, którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do dziedziczenia. Podany termin dotyczy decyzji spadkobiercy, zarówno o przyjęciu spadku, jak i o jego odrzuceniu.

Jak liczyć termin 6 miesięcy? Przeważnie jest to dzień śmierci spadkodawcy lub kilka dni po, kiedy rodzina dowiaduje się o jego zgonie. Jednak, dla każdego spadkobiercy termin może rozpocząć się w innej dacie.

Zdarzają się okoliczności, kiedy spadkobierca będący w pierwszej linii dziedziczenia, nie utrzymywał kontaktu z rodziną i nie wiedział o śmierci spadkodawcy. Termin na decyzję dotyczącą spadku dla tej osoby rozpocznie się z chwilą, kiedy dowie się o śmierci spadkodawcy. Czasem mogą minąć miesiące lub lata, do czasu powzięcia przez spadkobiercę takiej informacji.

Początek terminu będzie inny dla osób, które dziedziczą po spadkodawcy w dalszej kolejności. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoby będące we wcześniejszej linii dziedziczenia, odrzucą spadek. Wówczas spadek przechodzi na dalszych krewnych. Termin na odrzucenie spadku rozpocznie się dla tych osób na nowo, w momencie, kiedy dowiedzą się, że osoby dziedziczące przed nimi, odrzuciły spadek. Na przykład, kiedy spadek odrzucają dzieci, a następnie wnukowie spadkodawcy i spadek przechodzi na dalszych krewnych.

Jakie są skutki nieodrzucenia spadku w terminie?

Co się stanie w przypadku, gdy we wskazanym wyżej terminie 6 miesięcy, nie podejmiesz żadnej decyzji dotyczącej spadku? W takiej sytuacji automatycznie odziedziczysz spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Ta informacja może być dla Ciebie szczególnie ważna, kiedy okaże się, że spadek jest obciążony długami spadkodawcy.

Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że odpowiadasz za długi spadkowe całym swoim majątkiem. Twoja odpowiedzialność nie będzie jednak wyższa niż wartość aktywów w spadku. Takie dziedziczenie może okazać się dla Ciebie nieatrakcyjne. W związku z tym, mógłbyś chcieć zmienić decyzję na temat dziedziczenia po spadkodawcy.

Odrzucenie spadku po terminie – jak to zrobić?

W pewnych okolicznościach możesz uchronić się od odpowiedzialności za długi spadkowe i odrzucić spadek po upływie 6 miesiącach.

Jak możesz odrzucić spadek po terminie?. W celu przeprowadzenia tej procedury konieczne będzie założenie sprawy w sądzie.

Inicjując sprawę należy złożyć dwa wnioski:

  • o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie;
  • o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

W uzasadnieniu wniosku do sądu, musisz przekonać sąd, że przyjmując spadek działałeś pod wpływem błędu. Musisz również udowodnić, że błąd nie wynikał z Twojego zawinienia lub niedbalstwa.

Taki błąd najczęściej dotyczy stanu majątku spadkowego oraz jego zadłużenia. Jeżeli dopiero po latach od śmierci spadkodawcy dowiedziałeś się o długach spadkodawcy, wówczas możesz starać się o odrzucenie spadku po terminie. Sąd może żądać informacji, czy podjąłeś wcześniej starania, aby ustalić długi spadkodawcy, a także skład i stan majątku spadkodawcy.

Tego typu sprawy wymagają dobrego przygotowania i uzasadnienia, żeby przekonać sąd o swoim błędzie.

Termin na uchylenie się od błędu i przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku?

Czas na złożenie do sądu wniosku o zgodę na odrzucenie spadku, pomimo przekroczenia terminu, wynosi 1 rok od dnia, w którym dowiedziałeś się o tym, że byłeś w błędzie.

Początkiem tego terminu, zazwyczaj będzie, dzień powzięcia decyzji o długach spadkodawcy. Nie dotyczy to ogólnej informacji, ale konkretnych danych, kto był jego wierzycielem i jaka jest wysokość zadłużenia.

W jakim sądzie zainicjować sprawę o odrzucenie spadku po terminie i ile będzie kosztowała sprawa?

Sądem właściwym do rozpoznania tej sprawy jest sąd spadku, czyli sąd rejonowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu spadkodawcy.

Kierując wniosek do sądu, musisz uiścić opłatę sądową w kwocie 100 zł.

Zobacz również:

Usługi Kancelarii – Adwokat Wrocław (kliknij, żeby przejść):

Karolina Łabędzka - adwokat | mediator

Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 784 639 300
biuro@adwokat-labedzka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O autorze

Nazywam się Karolina Łabędzka. Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Moje działania cechuje profesjonalizm, rzetelność oraz kompleksowość. Dokładnie wsłuchuję się w potrzeby Klientów, dzięki czemu dobieram dla nich optymalne rozwiązania prawne. Każdą sprawę analizuje z różnych stron, aby finał sprawy był możliwie najkorzystniejszy.

Przeczytaj także