Pokrycie kosztów pogrzebu z rachunku bankowego zmarłego – adwokat Wrocław

Pokrycie kosztów pogrzebu - adwokat Wrocław, prawnik Wrocław

Jak wspominałam we wpisie Zapis bankowy na wypadek śmierci, środki pieniężne zgromadzone przez spadkodawcę na rachunku bankowym wchodzą w skład jego spadku, z pewnymi wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa bankowego.

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ, nierzadko zdarzają się sytuacje konfliktu rodzinnego, na temat tego, kto powinien pokryć koszty pogrzebu spadkodawcy. Bywają również i takie przypadki, kiedy spadkodawca nie miał najbliższej rodziny, a koszty pogrzebu ponieśli np. jego znajomi.

Rozwiązaniem tej sytuacji może być sięgnięcie do oszczędności spadkodawcy w banku, o czym przeczytasz w dalszej części wpisu.

Zasiłek pogrzebowy

Najpierw chciałabym przypomnieć, że zgodnie z przepisami dotyczącymi emerytur i rent, rodzinie ubezpieczonego zmarłego przysługuje zasiłek pogrzebowy, na pokrycie kosztów pochówku. Jego wysokość wynosi 4000 zł, niezależnie od kwoty wydatkowanej na zorganizowanie pogrzebu. Jeżeli koszty pochówku są wyższe od zasiłku, powinny zostać poniesione przez spadkobierców spadkodawcy.

Co zrobić, jeżeli spadkobiercy nie chcą rozliczyć kosztów pogrzebu poniesionych przez jednego z nich albo osobę trzecią? Jeśli spadkodawca miał oszczędności w banku, można wówczas starać się o zrekompensowanie tych kosztów z rachunku bankowego spadkodawcy.

Korzyścią tego rozwiązania jest to, że aby wypłacić pieniądze, nie trzeba przeprowadzać postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Pokrycie kosztów pogrzebu z rachunku spadkodawcy

Osoba, która poniosła koszty pogrzebu, może otrzymać ich zwrot bezpośrednio od banku, ze środków, które spadkodawca zgromadził na rachunku: oszczędnościowym, oszczędnościowo-rozliczeniowym lub terminowej lokaty oszczędnościowej. Takie uprawnienie dotyczy rachunków, które spadkodawca prowadził indywidualnie.

Bank nie wypłaci pieniędzy z rachunku bankowego wspólnego dla współmałżonków lub prowadzonego na podstawie innej współwłasności.

Warunkiem sięgnięcia do oszczędności spadkodawcy jest wykazanie w banku, że samodzielnie poniosło się koszty pochówku spadkodawcy (np. na podstawie faktur imiennych, potwierdzeń zapłaty z konta bankowego).

Nakaz wypłaty tych środków przez bank jest niezależny od tego, czy koszty poniosła rodzina spadkodawcy, czy osoby niespokrewnione z nim.

Wysokość zwrotu, o jaki można się starać w banku, nie może przekraczać kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Choć to nie wynika wprost z przepisów, dopuszcza się pokrycie z tych środków kosztów nagrobka.

Kwota, która zostanie wypłacona przez bank, nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku bankowego.

Zobacz również:

Usługi Kancelarii – Adwokat Wrocław (kliknij, żeby przejść)

Karolina Łabędzka - adwokat | mediator

Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 784 639 300
biuro@adwokat-labedzka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O autorze

Nazywam się Karolina Łabędzka. Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Moje działania cechuje profesjonalizm, rzetelność oraz kompleksowość. Dokładnie wsłuchuję się w potrzeby Klientów, dzięki czemu dobieram dla nich optymalne rozwiązania prawne. Każdą sprawę analizuje z różnych stron, aby finał sprawy był możliwie najkorzystniejszy.

Przeczytaj także