Zapis bankowy na wypadek śmierci – adwokat Wrocław

Zapis bankowy adwokat Wrocław, prawnik Wrocław

Blokada na rachunku bankowym spadkodawcy

Śmierć członka rodziny, to dla jego bliskich z pewnością tragedia związana z utratą ważnej osoby. Nie rzadko powoduje także w jego rodzinie kłopoty finansowe, ponieważ tracą oni dostęp do oszczędności zgromadzonych przez spadkodawcę w banku.

Z chwilą śmierci spadkodawcy, jego oszczędności wchodzą do masy spadkowej. Bank odmówi wypłaty środków, jeżeli rodzina zmarłego nie ureguluje spraw spadkowych i nie okaże w banku dokumentu poświadczającego ich prawo do dziedziczenia.

Uzyskanie przez spadkobierców postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, może w praktyce potrwać kila miesięcy, a nawet kilka lat. Konflikt pomiędzy spadkobiercami albo nieuregulowane sprawy spadkowe po innym członku rodziny, który zmarł przed spadkodawcą, mogą skutecznie z pewnością przedłużyć proces uzyskania dokumentu dziedziczenia.

Rozwiązaniem takiej sytuacji może być zapis bankowy, zwany w przepisach dyspozycją wkładem bankowym na wypadek śmierci. Spadkodawca może jeszcze za życia wyłączyć pewną kwotę swoich oszczędności ze spadku i przeznaczyć je określonej przez siebie osobie.

Czym jest zapis bankowy i jak go ustanowić?

Przez dyspozycję wkładem bankowym, spadkodawca poleca bankowi, aby po jego śmierci wypłacił wskazanej przez niego osobie oznaczoną pulę pieniężną z jego oszczędności bankowych. Jest to uproszczona procedura wypłaty na rzecz uprawnionego pieniędzy spadkodawcy z banku, ponieważ nie wymaga postępowania spadkowego.

Środki pieniężne objęte zapisem bankowym nie wchodzą do spadku. Spadkobiercy nie będą mogli podzielić tych pieniędzy pomiędzy sobą. Osoba uprawniona wskazana przez spadkodawcę, może pobrać środki pieniężne spadkodawcyz banku tuż po jego śmierci.

Dyspozycja wkładem bankowym na wypadek śmierci dotyczy środków zgromadzonych na rachunku:

  1. oszczędnościowym
  2. oszczędnościowo-rozliczeniowym
  3. terminowej lokaty oszczędnościowej

Dla kogo jest dyspozycja wkładem i ile może otrzymać?

Krąg osób uprawnionych z tytułu zapisu bankowego nie jest dowolny. Spadkodawca może ustanowić dyspozycję wkładem bankowym wyłącznie na rzecz swojej najbliższej rodziny, do której zaliczają się:

  1. małżonek
  2. wstępni
  3. zstępni
  4. rodzeństwo

Przekazanie bankowi dyspozycji wypłaty środków pieniężnych z rachunku na rzecz innych osób, nie odniesie żadnego skutku.

Kwota przekazana tytułem zapisu bankowego nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. W styczniu 2022 r. była to kwota 121 283,20 zł.

Zobacz również:

Usługi Kancelarii – Adwokat Wrocław (kliknij, żeby przejść):

Karolina Łabędzka - adwokat | mediator

Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 784 639 300
biuro@adwokat-labedzka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O autorze

Nazywam się Karolina Łabędzka. Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Moje działania cechuje profesjonalizm, rzetelność oraz kompleksowość. Dokładnie wsłuchuję się w potrzeby Klientów, dzięki czemu dobieram dla nich optymalne rozwiązania prawne. Każdą sprawę analizuje z różnych stron, aby finał sprawy był możliwie najkorzystniejszy.

Przeczytaj także