Dziedziczenie działki ROD – adwokat Wrocław

Dziedziczenie działki ROD - adwokat Wrocław, prawnik Wrocław

Dzisiaj w Kancelarii pojawił się u mnie Klient z ciekawym zagadnieniem. Otóż, zapytał mnie, na jakich zasadach nastąpi dziedziczenie działki ROD po jego zmarłym ojcu i czy w ogóle przysługuje mu z tego tytułu jakiekolwiek prawo. W okresie trwania pandemii działki ROD cieszą się niemałym zainteresowaniem. Dlatego postanowiłam, że omówię ten temat we wpisie na moim blogu.

Podstawa korzystania z działki ROD

Kwestie dotyczące ROD reguluje ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowiec korzysta z rodzinnego ogrodu działkowego na podstawie umowy dzierżawy, którą zawiera ze stowarzyszeniem ogrodowym. Taka umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. Korzystający nie jest właścicielem samej działki.

Prawo do działki przyznaje się jednej osobie (pełnoletniej) lub małżonkom. W tym drugim przypadku, gdy żąda on ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem.

Dziedziczenie działki ROD przez małżonka

Dziedziczenie działki ROD jako takie nie występuje. Ogród działkowy nie jest przedmiotem spadku (nie może też zostać zapisany w testamencie). Nie musisz się jednak martwić, że działka przepadnie po śmierci spadkodawcy. Rodzina zmarłego działkowca może postarać się o przejęcie działki po jego śmierci. W przypadku śmierci działkowca, prawo do rodzinnego ogrodu działkowego zależy od tego, czy na dzień śmierci pozostawał w małżeństwie i czy miał innych spadkobierców. Pierwszeństwo ma małżonek.

Jeżeli małżonek spadkodawcy był również stroną umowy dzierżawy ROD, wówczas to on automatycznie staje się jedynym korzystającym z tej działki.

Jeśli nie był współdzierżawcą, po śmierci spadkodawcy może się postarać o uzyskania prawa do dzierżawy działki. Ma na to 6 miesięcy od dnia śmierci swojego małżonka. Wystarczy, że w tym terminie złoży do stowarzyszenia oświadczenie o chęci przejęcia działki ROD. W innym przypadku prawo do działki ROD wygaśnie.

Przejęcie działki przez inne osoby bliskie spadkodawcy

Dopiero jeżeli małżonek spadkodawcy nie skorzysta z możliwości zapisania na siebie działki ROD, po wygaśnięciu prawa dzierżawy, możliwość przejęcia działki przypadnie osobom bliskim działkowca. Do kręgu tych osób zalicza się jego zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców, dziadków), rodzeństwo oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia. Takie roszczenie o przejęcie działki przysługuje im wszystkim w terminie pomiędzy 6 miesiącem, a 9 miesiącem od śmierci spadkodawcy. Osoba bliska nabywa prawo do działki dopiero po 9 miesiącach od zgonu działkowca.

Jeśli spadkodawca nie miał małżonka, to prawo najbliższych do nabycia działki przysługuje przez pierwsze 6 miesięcy od jego zgonu.

W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych do przejęcia działki, wówczas sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd. Zarząd ROD nie będzie mógł samodzielnie zdecydować, komu przekazać działkę. Sąd może przyznać działkę tylko jednej z tych osób. Wydając decyzję przede wszystkim będzie kierował się tym, czy ta osoba korzystała z działki.

Aby zapobiec potencjalnemu konfliktowi, działkowiec jeszcze przed śmiercią może przepisać działkę ROD na wybraną przez siebie osobę. Wówczas prawo dzierżawy przejdzie ze działkowca na tę osobę.

Zobacz również:

Usługi Kancelarii – Adwokat Wrocław (kliknij, żeby przejść):

Karolina Łabędzka - adwokat | mediator

Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 784 639 300
biuro@adwokat-labedzka.pl

2 odpowiedzi

    1. Niestety, wspólne prawo dzierżawy działki może przysługiwać wyłącznie małżonkom. Osoby będące w konkubinacie nie mogą wspólnie uzyskać prawa do dzierżawy rodzinnego ogrodu działkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O autorze

Nazywam się Karolina Łabędzka. Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Moje działania cechuje profesjonalizm, rzetelność oraz kompleksowość. Dokładnie wsłuchuję się w potrzeby Klientów, dzięki czemu dobieram dla nich optymalne rozwiązania prawne. Każdą sprawę analizuje z różnych stron, aby finał sprawy był możliwie najkorzystniejszy.

Przeczytaj także