Dziedziczenie lokalu komunalnego – adwokat Wrocław

Dziedziczenie lokalu komunalnego - adwokat Wrocław, prawnik Wrocław

Czy jest możliwe odziedziczenie lokalu komunalnego?

Dziedziczenie lokalu komunalnego w potocznym rozumieniu tego słowa jest możliwe, lecz nie na podstawie prawa spadkowego. Mieszkanie komunalne nie jest własnością osoby, której ten lokal został przyznany. Nie wchodzi zatem w skład spadku po głównym najemcy lokalu. Właścicielem takiego mieszkania jest gmina, a podstawą korzystania z niego jest umowa najmu.

Przejęcie lokalu komunalnego przez rodzinę lub osobę bliską

Krąg osób uprawnionych do przejęcia mieszkania komunalnego po zmarłym najemcy jest bardzo wąski i nie zawsze pokrywa się z kręgiem spadkobierców ustawowych po najemcy.

W przypadku śmierci najemcy mieszkania komunalnego, w jego miejsce mogą wstąpić:

  • małżonek niebędący współnajemcą lokalu (jeśli nie jest stroną umowy najmu);
  • dzieci najemcy, a także dzieci jego małżonka, nawet jeżeli nie pochodzą z tego małżeństwa;
  • inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych;
  • osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (osoby żyjące ze sobą w związku partnerskim, niezależnie od płci);

Warunkiem nabycia prawa do przejęcia najmu lokalu komunalnego jest wspólne stałe zamieszkiwanie z poprzednim najemcą, aż do jego śmierci. Jeżeli kilka osób będzie spełniało warunki do przejęcia najmu mieszkania, wówczas każdy z nich wstąpi w stosunek najmu.

„Dziedziczenie” lokalu komunalnego przez wnuki i inne osoby

Zwrócić należy uwagę na to, że do kręgu osób uprawnionych do przejęcia najmu lokalu nie należą wnuki. Dotyczy to nawet sytuacji, kiedy wnuki w danej sytuacji wchodzą do kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym najemcy. Zabezpieczenie interesu wnuków w przejęciu lokalu można znaleźć w przedostatnim punkcie, który dotyczy obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli zmarły najemca lokalu był zobowiązany wobec wnuka do świadczeń alimentacyjnych (na podstawie wyroku lub umowy), to na tej podstawie wnuk nabędzie prawo najmu mieszkania komunalnego po swoim dziadku.

O prawie przejęcia najmu przez wnuki mogą również decydować przepisy prawa miejscowego w danej gminie. Dotyczyć mogą również innego kręgu osób zainteresowanych przejęciem lokalu. Przykładowo, Gmina Wrocław wydała w 2020 r. uchwałę, na podstawie której dopuszcza możliwość zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego na czas nieoznaczony z osobą nieposiadającą tytułu prawnego do innego lokalu, zameldowaną i zamieszkującą w lokalu ze zmarłym najemcą co najmniej 3 lata, pod warunkiem, że kartoteka finansowa lokalu nie jest obciążona zaległościami z tytułu opłat oraz przy spełnieniu kryterium dochodowego określonego w tej uchwale.

Wypowiedzenie umowy najmu nabytej po zmarłym najemcy

Nabycie prawa do lokalu komunalnego po poprzednim najemcy następuje automatycznie. Osoby uprawnione do przejęcia najmu mieszkania komunalnego wstępują w stosunek najmu z mocy prawa. Po śmierci najemcy warto wystąpić do gminy z wnioskiem o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po dotychczasowym najemcy.

Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego mogą, go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z osób uprawnionych, najem wygasa wyłącznie wobec tych, którzy wyrazili wolę zakończenia najmu. W stosunku do pozostałych osób najem trwa nadal.

Zobacz również:

Usługi Kancelarii – Adwokat Wrocław (kliknij, żeby przejść):

Karolina Łabędzka - adwokat | mediator

Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:
+48 784 639 300
biuro@adwokat-labedzka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

O autorze

Nazywam się Karolina Łabędzka. Jestem adwokatem i mediatorem. Od ponad 10 lat świadczę pomoc prawną. Od początku swojej kariery prawniczej zajmuję się głównie sprawami spadkowymi, rodzinnymi oraz prawną obsługą przedsiębiorców.

Moje działania cechuje profesjonalizm, rzetelność oraz kompleksowość. Dokładnie wsłuchuję się w potrzeby Klientów, dzięki czemu dobieram dla nich optymalne rozwiązania prawne. Każdą sprawę analizuje z różnych stron, aby finał sprawy był możliwie najkorzystniejszy.

Przeczytaj także